วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559

การจับภาพพระเป็นพุทธานุสสติ(ปกิณกะธรรม ๑๒ มี.ค. ๕๙)

ปกิณกะธรรมการจับภาพพระเป็นพุทธานุสสติ
590312_05_ปกิณกะธรรมการจับภาพพระเป็นพุทธานุสสติ.mp3