วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559

การตั้งจิตบริสุทธิ์ด้วยการรักษาศีลถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๒ มี.ค. ๕๙)

๑๒ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตบริสุทธิ์ด้วยการรักษาศีลถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์
590312_01_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตบริสุทธิ์ด้วยการรักษาศีลถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3