วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาของพระหาประมาณมิได้(ปกิณกะธรรม ๖ มี.ค. ๕๙)

๖ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพระเมตตาของพระหาประมาณมิได้
590306_03_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของพระหาประมาณมิได้.mp3