วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559

จิตที่ตั้งมั่นดังพระอริยะจะไม่ทำความชั่วอีก(เทศน์ ๑๙ มี.ค. ๕๙)

๑๙ มี.ค. ๕๙-เทศน์จิตที่ตั้งมั่นดังพระอริยะจะไม่ทำความชั่วอีก
590319_03_เทศน์จิตที่ตั้งมั่นดังพระอริยะจะไม่ทำความชั่วอีก.mp3