วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

วิจิกิจฉากับสีลัพพตปรามาส(ปกิณกะธรรม ๒๖ มี.ค. ๕๙)

๒๖ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมวิจิกิจฉากับสีลัพพตปรามาส
590326_07_ปกิณกะธรรมวิจิกิจฉากับสีลัพพตปรามาส.mp3