วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559

ทำความดีให้ถึงพร้อมจึงจะบรรลุมรรคผล(เทศน์ ๖ มี.ค. ๕๙)

๖ มี.ค. ๕๙-เทศน์ทำความดีให้ถึงพร้อมจึงจะบรรลุมรรคผล
590306_02_เทศน์ทำความดีให้ถึงพร้อมจึงจะบรรลุมรรคผล.mp3