วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559

การมีจิตจดจ่อทำความดีเป็นอารมณ์เดียว(ปกิณกะธรรม ๖ มี.ค. ๕๙)

๖ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการมีจิตจดจ่อทำความดีเป็นอารมณ์เดียว
590306_05_ปกิณกะธรรมการมีจิตจดจ่อทำความดีเป็นอารมณ์เดียว.mp3