วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559

ใคร่ครวญเพ่งโทษร่างกายเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๕ มี.ค. ๕๙)

๕ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญเพ่งโทษร่างกายเป็นอารมณ์
590305_11_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญเพ่งโทษร่างกายเป็นอารมณ์.mp3