วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559

ผู้เข้าถึงพระธรรมต้องมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์(เทศน์ ๑๓ มี.ค. ๕๙)

๑๓ มี.ค. ๕๙-เทศน์ผู้เข้าถึงพระธรรมต้องมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
590313_03_เทศน์ผู้เข้าถึงพระธรรมต้องมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์.mp3