วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559

ทำวัตรเย็น(ปกิณกะธรรม ๕ มี.ค. ๕๙)

๕ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น
590305_09_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น.mp3