วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

ไม่เห็นสิ่งใดสำคัญไปกว่าพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๗ มี.ค. ๕๙)

๒๗ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมไม่เห็นสิ่งใดสำคัญไปกว่าพระรัตนตรัย
590327_08_ปกิณกะธรรมไม่เห็นสิ่งใดสำคัญไปกว่าพระรัตนตรัย.mp3