วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559

อารมณ์อากิญจัญญายตนะ(ปกิณกะธรรม ๑๓ มี.ค. ๕๙)

๑๓ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอารมณ์อากิญจัญญายตนะ
590313_05_ปกิณกะธรรมอารมณ์อากิญจัญญายตนะ.mp3