วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559

การเห็นทุกข์ให้ไว(ปกิณกะธรรม ๑๙ มี.ค. ๕๙)

๑๙ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการเห็นทุกข์ให้ไว
590319_05_ปกิณกะธรรมการเห็นทุกข์ให้ไว.mp3