วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559

การระลึกถึงครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู(ปกิณกะธรรม ๖ มี.ค. ๕๙)

๖ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการระลึกถึงครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
590306_07_ปกิณกะธรรมการระลึกถึงครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู.mp3