วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

คนที่มีกำลังใจในบารมี๑๐ถึงจะหลุดพ้น(เทศน์ ๒๗ มี.ค. ๕๙)

๒๗ มี.ค. ๕๙-เทศน์คนที่มีกำลังใจในบารมี๑๐ถึงจะหลุดพ้น
590327_03_เทศน์คนที่มีกำลังใจในบารมี๑๐ถึงจะหลุดพ้น.mp3