วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ใคร่ครวญในตัณหา(ปกิณกะธรรม ๒๑ ส.ค. ๕๙)

๒๑ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญในตัณหา
590821_05_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญในตัณหา.mp3