วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๗ ส.ค. ๕๙)

๗ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
590807_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3