วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ความสำคัญของการถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์(ปกิณกะธรรม ๑๓ ส.ค. ๕๙)

๑๓ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความสำคัญของการถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
590813_10_ปกิณกะธรรมความสำคัญของการถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์.mp3