วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๓ ส.ค. ๕๙)

๑๓ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
590813_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3