วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การฝึกมโนมยิทธิ(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๕๙)

๑๒ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการฝึกมโนมยิทธิ
590812_09_ปกิณกะธรรมการฝึกมโนมยิทธิ.mp3