วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รับพรพระจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๕๙)

๖ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมรับพรพระจากการให้ทาน
590806_01_ปกิณกะธรรมรับพรพระจากการให้ทาน.mp3