วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ความสุขของสมณะในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๕๙)

๖ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความสุขของสมณะในพระพุทธศาสนา
590806_08_ปกิณกะธรรมความสุขของสมณะในพระพุทธศาสนา.mp3