วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ทำความดีต้องอาศัยเนื้อนาบุญ(ปกิณกะธรรม ๑๓ ส.ค. ๕๙)

๑๓ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความดีต้องอาศัยเนื้อนาบุญ
590813_05_ปกิณกะธรรมทำความดีต้องอาศัยเนื้อนาบุญ.mp3