วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๑ ส.ค. ๕๙)

๒๑ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
590821_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3