วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2559

บุญที่ทำต่อพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าย่อมปรากฎผลอันสมบูรณ์(เทศน์ ๑๓ ส.ค. ๕๙)

๑๓ ส.ค. ๕๙-เทศน์บุญที่ทำต่อพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าย่อมปรากฎผลอันสมบูรณ์
590813_03_เทศน์บุญที่ทำต่อพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าย่อมปรากฎผลอันสมบูรณ์.mp3