วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ความศรัทธาณวัดศรัทธาภิรม(ปกิณกะธรรม ๘ ส.ค. ๕๙)

๘ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความศรัทธาณวัดศรัทธาภิรม
590808_01_ปกิณกะธรรมความศรัทธาณวัดศรัทธาภิรม.mp3