วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ทรงอารมณ์ทิพจักขุญาณ(ปกิณกะธรรม ๗ ส.ค. ๕๙)

๗ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์ทิพจักขุญาณ
590807_07_ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์ทิพจักขุญาณ.mp3