วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2559

โลกนี้มีแต่ตัณหามีแต่พระนิพพานที่มีความสุขอย่างยิ่ง(เทศน์ ๑๔ ส.ค. ๕๙)

๑๔ ส.ค. ๕๙-เทศน์โลกนี้มีแต่ตัณหามีแต่พระนิพพานที่มีความสุขอย่างยิ่ง
590814_03_เทศน์โลกนี้มีแต่ตัณหามีแต่พระนิพพานที่มีความสุขอย่างยิ่ง.mp3