วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ความศรัทธา(ปกิณกะธรรม ๗ ส.ค. ๕๙)

๗ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความศรัทธา
590807_05_ปกิณกะธรรมความศรัทธา.mp3