วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2559

มรรคผลเกิดได้เมื่อถึงความพร้อม(ปกิณกะธรรม ๑๓ ส.ค. ๕๙)

๑๓ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมมรรคผลเกิดได้เมื่อถึงความพร้อม
590813_06_ปกิณกะธรรมมรรคผลเกิดได้เมื่อถึงความพร้อม.mp3