วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

มรรคผลเกิดจากการทำความดีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขณะมีทุกขเวทนา(เทศน์ ๒๑ ส.ค. ๕๙)

๒๑ ส.ค. ๕๙-เทศน์มรรคผลเกิดจากการทำความดีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขณะมีทุกขเวทนา
590821_02_เทศน์มรรคผลเกิดจากการทำความดีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขณะมีทุกขเวทนา.mp3