วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การเห็นโลกและร่างกายเป็นของน่าเบื่อ(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๕๙)

๖ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการเห็นโลกและร่างกายเป็นของน่าเบื่อ
590806_11_ปกิณกะธรรมการเห็นโลกและร่างกายเป็นของน่าเบื่อ.mp3