วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559

พึงปฏิบัติดุจดังบิดามารดาที่มีต่อเรา(เทศน์ ๑๒ ส.ค. ๕๙)

๑๒ ส.ค. ๕๙-เทศน์พึงปฏิบัติดุจดังบิดามารดาที่มีต่อเรา
590812_03_เทศน์พึงปฏิบัติดุจดังบิดามารดาที่มีต่อเรา.mp3