วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

๑๔ ส.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
590814_07_พระเมตตาพร.mp3