วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ผู้ดูแลอุปัฏฐากบิดามารดาย่อมเจริญเป็นนิตย์(เทศน์ ๖ ส.ค. ๕๙)

๖ ส.ค. ๕๙-เทศน์ผู้ดูแลอุปัฏฐากบิดามารดาย่อมเจริญเป็นนิตย์
590806_03_เทศน์ผู้ดูแลอุปัฏฐากบิดามารดาย่อมเจริญเป็นนิตย์.mp3