วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๕๙)

๖ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
590806_02_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3