วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กำลังความดีเป็นไปตามพระพุทธเจ้าสอนที่จะเข้าใจ(ปกิณกะธรรม ๗ ส.ค. ๕๙)

๗ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังความดีเป็นไปตามพระพุทธเจ้าสอนที่จะเข้าใจ
590807_06_ปกิณกะธรรมกำลังความดีเป็นไปตามพระพุทธเจ้าสอนที่จะเข้าใจ.mp3