วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๕๙)

๑๒ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
590812_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3