วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การบูชาพระพุทธเจ้าได้สมปรารถนา(เทศน์ ๗ ส.ค. ๕๙)

๗ ส.ค. ๕๙-เทศน์การบูชาพระพุทธเจ้าได้สมปรารถนา
590807_03_เทศน์การบูชาพระพุทธเจ้าได้สมปรารถนา.mp3