วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การใช้กำลังใจเมื่อมีอุปสรรค(ปกิณกะธรรม ๕ ส.ค. ๕๙)

๕ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการใช้กำลังใจเมื่อมีอุปสรรค
590805_01_ปกิณกะธรรมการใช้กำลังใจเมื่อมีอุปสรรค.mp3