วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๓๑ ก.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
590731_11_พระเมตตาพร.mp3