วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การทำความดียังมีความฟุ้ง(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.ค. ๕๙)

๒๔ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการทำความดียังมีความฟุ้ง
590724_05_ปกิณกะธรรมการทำความดียังมีความฟุ้ง.mp3