วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ผู้เห็นความสุขยิ่งกว่าการเกิดด้วยความศรัทธาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(เทศน์ ๑๗ ก.ค. ๕๙)

๑๗ ก.ค. ๕๙-เทศน์ผู้เห็นความสุขยิ่งกว่าการเกิดด้วยความศรัทธาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
590717_02_เทศน์ผู้เห็นความสุขยิ่งกว่าการเกิดด้วยความศรัทธาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3