วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พึงฝึกจิตให้มีธรรมเป็นเครื่องครองใจ(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.ค. ๕๙)

๒๐ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงฝึกจิตให้มีธรรมเป็นเครื่องครองใจ
590720_04_ปกิณกะธรรมพึงฝึกจิตให้มีธรรมเป็นเครื่องครองใจ.mp3