วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

มรรคผลจะเกิดจากการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๓๑ ก.ค. ๕๙)

๓๑ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมมรรคผลจะเกิดจากการปฏิบัติ
590731_06_ปกิณกะธรรมมรรคผลจะเกิดจากการปฏิบัติ.mp3