วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ทำความดีด้วยอารมณ์ปล่อยคือไม่ติดในโลกธรรม(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ค. ๕๙)

๑๖ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยอารมณ์ปล่อยคือไม่ติดในโลกธรรม
590716_04_ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยอารมณ์ปล่อยคือไม่ติดในโลกธรรม.mp3