วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เมตตามานะ(ปกิณกะธรรม ๓๑ ก.ค. ๕๙)

๓๑ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมเมตตามานะ
590731_09_ปกิณกะธรรมเมตตามานะ.mp3