วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ทานอันตั้งจิตเพื่อพระนิพพานเป็นที่ไป(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.ค. ๕๙)

๒๓ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทานอันตั้งจิตเพื่อพระนิพพานเป็นที่ไป
590723_01_ปกิณกะธรรมทานอันตั้งจิตเพื่อพระนิพพานเป็นที่ไป.mp3