วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การตั้งความปรารถนาในการถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๕๙)

๓๐ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการตั้งความปรารถนาในการถวายทาน
590730_04_ปกิณกะธรรมการตั้งความปรารถนาในการถวายทาน.mp3