วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ละความอยากดีเพื่อปฏิบัติตามครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๕๙)

๑๘ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมละความอยากดีเพื่อปฏิบัติตามครูบาอาจารย์
590718_09_ปกิณกะธรรมละความอยากดีเพื่อปฏิบัติตามครูบาอาจารย์.mp3